A záridő a zárszerkezet nyitása és zárása között eltelt idő, azaz, hogy a fény mennyi ideig éri az érzékelőt (vagy...